REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Na świąteczną ozdobę

 

 

I Cele konkursu :

1. Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych

2. Wprowadzenie w atmosferę Świąt

3. Prezentacja talentów plastycznych

 

II Termin i miejsce.

Prace należy składać 18.12.2017 r.(poniedziałek) do pokoju samorządowego do godziny 10.50. Będą oceniane tego samego dnia podczas dużej przerwy.

Przy oddaniu kompozycji należy podać nazwiska i klasy autorów.

 

III Organizator

Organizatorami konkursu są: Samorząd Uczniowski Nr1 oraz Samorząd Uczniowski Nr2 w ZSP Nr 1

w Brzesku wraz z opiekunami- p. Magdaleną Urbaś oraz p. Anną Damasiewicz.

 

IV Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół: indywidualnie lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych (niekoniecznie klasowych)

 

V Ocena

Ocenie podlegać będzie:

- pomysłowość

- wkład pracy

- estetyka kompozycji

- dobór materiałów

Praca powinna być wykonana własnoręcznie.

 

Podczas oceny obowiązuje anonimowość.

 

VI .Nagrody

Laureaci I- III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 22 grudnia 2017 roku podczas szkolnej akademii.

 

UWAGA!!!

 

Wykonane kompozycje nie będą zwracane autorom, pozostaną do dyspozycji organizatora.


Copyright by Daniel Klecki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku                                                                          ul.Okulickiego 2, 32-800 Brzesko tel. 14 6863200