Samorząd Uczniowski Nr 1 serdecznie zaprasza uczniów wszystkich klas  Technikum w zespołach 3-osobowych

do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego -

"Co wiemy o naszym Patronie?".

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap- 29.10.18 (poniedziałek)

II etap (finał)- 31.10.18 (środa)

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać do p. Joanny Matras lub p. Piotra Dudy do dnia 26.10.18 (piątek)

Regulamin konkursu dostępny jest na tablicy obok świetlicy szkolnej. 


Copyright by Daniel Klecki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku                                                                          ul.Okulickiego 2, 32-800 Brzesko tel. 14 6863200